Ngjarjet

 
05 Shkurt 2020

Falë Grupit Avokues të Fëmijëve ‘'Hëna'’ ndërtohet një tualet i qasshëm në shkollën ‘’Ismail Qemali’’

Grupi Avokues i Fëmijve ‘Hëna’ – HANDIKOS, ka arritur që përmes programit “UPSHIFT” të përkrahur nga UNICEF në partneritet me PEN, të ndërtojë një tualet të qasshëm në shkollën fillore ‘Ismail Qemali’ në Prishtinë.

Ideja e këtij intervenimi ka rrjedhur nga kontaktet dhe diskutimet me fëmijët me aftësi të kufizuara  dhe përshtatja e një tualeti të tillë ishte më se e nevojshme në këtë shkollë të kryeqytetit, pasi aty aktualisht ndjekin mësimin 37 nxënës me aftësi të kufizuara.

Qasja është e obligueshme për çdo objekt apo institucion publik dhe shembulli më i mirë është nëse gjithëpërfshirja nis nga shkollat.

Prandaj qasshmëri fizike duhet të ofrojnë të gjitha institucionet arsimore në Kosovë, sepse vetëm në këtë mënyrë fëmijët do të ndihen të barabartë në shoqëri.

HANDIKOS do të vazhdojë fuqishëm të avokojë dhe lobojë në përmirësimin e qasjes në Kosovë, e cila rregullohet me Udhëzim Administrativ 30/2007, por që nuk po gjen ende zbatim të plotë tek ne.