Ngjarjet

 
15 Tetor 2019

Në Gjakovë nis trajnimi treditor për 'Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm'

 

Sot, në Gjakovë ka filluar raundi i dytë i programit "Disiplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm" për këtë vit.

20 prindër/mësimdhënës po shqyrtojnë bashkërisht praktikat më të mira të prindërimit, bazuar në zhvillim të fëmijëve dhe të drejtave të tyre.

Gjatë javës së kaluar, ky program u zhvillua në komunën e Ferizajt. Tutje pritet të mbahet edhe në Prishtinë.