Ngjarjet

 
24 Tetor 2019

Në Gjakovë përfundon me sukses trajnimi treditor për 'Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm'

Në Gjakovë sot ka përfunduar raundi i dytë i programit "Disiplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm" për këtë vit.

22 prindër, mësimdhënës dhe punëtorë shëndetësorë janë certifikuar pas ndjekjes së trajnimit për praktikat më të mira të prindërimit, bazuar në zhvillim të fëmijëve dhe të drejtave të tyre.

Gjatë javës së kaluar, ky program u zhvillua në komunën e Ferizajt. Tutje pritet të mbahet  në Mitrovicë dhe Prishtinë.