Ngjarjet

 
10 Tetor 2014

TRAJNIMI “ ZHVILLIMI I AFTËSIVE PËR PUNËSIM ”

Kolegji Europian i Kosovës në bashkëpunim me HANDIKOS organizon trajnimin “ ZHVILLIMI I AFTËSIVE PËR PUNËSIM ”. Ky trajnim është i dedikuar për anëtarët e shoqatës HANDIKOS dhe ka për qëllim të zhvillojë aftësitë punëkërkuese të anëtarëve si  dhe t’ i përgadis ata për tregun e punës. Trajnimi do mbahet nga ekspertë të njohur në fushën e burimeve njërzore.


Temat e trajnimit:

• Si të shkruani një CV në mënyrë profesionale;
• Si të shkruani një Letër Motivimi për poziten e punës;
• Si të kërkoni punë dhe si të aplikoni për punë;
• Si të përgaditeni për intervistë dhe të jeni i suksesshëm;
• Si të evitoni stresin dhe pasigurin gjatë intërvistës;
• Si të dukeni dhe të sillëni gjatë intërvistës;
• Raste studime dhe ushtirme praktike

 

Data e Trajnimit : 10 Tetor 2014
Ora : 10:00h
Lokacioni : Kolegji Europian I Kosovës