Ngjarjet

 
 • 5 Nëntor

  Drejtori i HANDIKOS-it merr pjesë në Grupin e referencës për Analizën e Përgjithshme të Kosovës

  » Lexo më shumë

 • 4 Nëntor

  60 fëmijë në Gjakovë ndjekën sesionin informues kundër diskriminimit, paragjykimeve dhe stereotipeve në shkollë

  » Lexo më shumë

 • 4 Nëntor

  20 fëmijë në Ferizaj përfundojnë programin trajnues për parandalim të dhunës fizike

  » Lexo më shumë

 • 1 Nëntor

  Edhe në Mitrovicë përfundoi me sukses trajnimi treditor për 'Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm'

  » Lexo më shumë

 • 1 Nëntor

  Anëtarët e HANDIKOS-it diskutojnë mbi fuqizimin e të drejtave të femrave me aftësi të kufizuara

  » Lexo më shumë