Njoftime

 
11 Gusht 2020

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim

 

Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve-HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësus për Trajnim, me qëllim të zhvillimit të përmbajtjes së programit të trajnimit dhe ofrimit të trajnimit mbi Ngritjen e fondeve, gjatë vitit 2020.

Kjo në kuadër të projektit ''Promovimi i gjithëpërfshirjes në proceset konsultative për reformat e qeverisjes dhe administratës publike në sektorin e aftësisë së kufizuar në nivel lokal, nacional dhe regjional''.

Ofertuesit janë të mirëpritur të dorëzojnë aplikacionet e tyre në mënyrë elektronike në handikos@handi-kos.org, deri më 25.08.2020, në orën 17:00.

Më poshtë mund t'i gjeni termat e referencës për këtë pozitë:

TOR_SHqip.pdf

Association of Paraplegics and Paralyzed Children of Kosovo – HANDIKOS is looking for an Expert-s/Facilitator-s for the Training Session.

The overall objective of the expert will be to develop the training program content and deliver the training on Fundraising during the year 2020, within the project ''Promoting inclusiveness and outreach of the consultative processes for governance and public administration reforms in the disability sector at Local, National and Regional Level''.

The bidders are welcome to submit their application electronically to handikos@handi-kos.org, until 25.08.2020, by 17 pm.

Below you can find the terms of reference for this position:

TOR_English.pdf