Njoftime

 
21 Gusht 2020

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim - Monitorim, Vlerësim dhe Mësime të Mësuara

 

Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve-HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësus për Trajnim, i cili duhet të bëjë Monitorimin, Vlerësimin dhe Mësimet e Mësuara, për programe dhe projekte të OPAK/OJQ gjatë vitit 2020.

Kjo në kuadër të projektit ‘’Promovimi i gjithëpërfshirjes në proceset konsultative për reformat e qeverisjes dhe administratës publike në sektorin e aftësisë sëkufizuar në nivel lokal, nacional dhe regjional’’.

Ofertuesit janë të mirëpritur të dorëzojnë aplikacionet e tyre në mënyrë elektronike në handikos@handi-kos.org, deri më 15.09.2020, në orën 17:00.

Më poshtë mund t'i gjeni termat e referencës për këtë pozitë:

ToR-Shq.pdf

Association of Paraplegics and Paralyzed Children of Kosovo – HANDIKOS is looking for an Expert-s/Facilitator-s for the Training Session for Monitoring, Evaluation and Lessons Learned.

The overall objective of the expert will be to develop the training program content and deliver the training on Monitoring, Evaluation and Lessons Learned for programs and projects for DPOs/NGO, during the year 2020, within the project ''Promoting inclusiveness and outreach of the consultative processes for governance and public administration reforms in the disability sector at Local, National and Regional Level''.

The bidders are welcome to submit their application electronically to handikos@handi-kos.org, until 15.09.2020, by 17 pm.

Below you can find the terms of reference for this position:

ToR-Eng.pdf