Njoftime

 
21 Gusht 2020

HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësues për Trajnim për Planifikim Strategjik

 

Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve-HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësus për Trajnim për Planifikim Strategjik.

Qëllimi i përgjithshëm i ekspertit do të jetë zhvillimi i përmbajtjes së programit të trajnimit dhe ofrimi i trajnimit mbi Planifikimin Strategjik për OPAK/OJQ gjatë vitit 2020, kjo në kuadër të projektit ‘’Promovimi i gjithëpërfshirjes në proceset konsultative për reformat e qeverisjes dhe administratës publike në sektorin e aftësisë sëkufizuar në nivel lokal, nacional dhe regjional’’.

Ofertuesit janë të mirëpritur të dorëzojnë aplikacionet e tyre në mënyrë elektronike në handikos@handi-kos.org, deri më 15.09.2020, në orën 17:00.

Më poshtë mund t'i gjeni termat e referencës për këtë pozitë:

TOR_Shq.pdf

Association of Paraplegics and Paralyzed Children of Kosovo – HANDIKOS is looking for an Expert-s/Facilitator-s for the Training for Strategic Planning.

The overall objective of the expert will be to develop the training program content and deliver the training on Strategic Planning for DPOs/NGO, during the year 2020, within the project ''Promoting inclusiveness and outreach of the consultative processes for governance and public administration reforms in the disability sector at Local, National and Regional Level''.

The bidders are welcome to submit their application electronically to handikos@handi-kos.org, until 15.09.2020, by 17 pm.

Below you can find the terms of reference for this position:

TOR_Eng.pdf