Njoftime

 
12 Nëntor 2019

Në Prishtinë sot nisi trajnimi treditor për 'Disiplinën Pozitive në Prindërimin e Përditshëm'

Sot, në Prishtinë ka filluar raundi i dytë i programit "Disiplina Pozitive në Prindërimin e Përditshëm" për këtë vit.

15 prindër/pjesëmarrës të tjerë po shqyrtojnë bashkërisht praktikat më të mira të prindërimit, bazuar në zhvillim të fëmijëve dhe të drejtave të tyre.

Ky program ofrohet nga HANDIKOS, në partneritet me Save the Children.