Njoftime

 
 • 15 Shtator

  Fillojnë takimet e OJQ-ve që merren me PAK për krijimin e qëndrueshmërisë financiare

  » Lexo më shumë

 • 8 Shtator

  Kampi veror 2017

  HandiKOS-i organizon kampin veror për PAK për të gjashtëmbëdhjetin vit me radhë » Lexo më shumë

 • 22 Gusht

  MPMS dhe HandiKOS-i, nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për ndërtimin e qendrës së PAK në Mitrovicën jugore

  » Lexo më shumë

 • 22 Gusht

  MPMS dhe HandiKOS-i, nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për ndërtimin e qendrës së PAK në Mitrovicën jugore

  » Lexo më shumë

 • 8 Mars

  PUBLIKOHET RAPORTI “QASJA DHE PËRFSHIRJA E TË RINJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË ARSIMIN E LARTË NË KOSOVË”

  » Lexo më shumë