Njoftime

 
 • 22 Shtator

  Për herë të parë në Kosovë organizohet disiplina pozitive në prindërimin e përditshëm

  » Lexo më shumë

 • 21 Shtator

  HandiKOS-i, fillon takimet për promovimin e legjislacionit për PAK

  » Lexo më shumë

 • 15 Shtator

  Fillojnë takimet e OJQ-ve që merren me PAK për krijimin e qëndrueshmërisë financiare

  » Lexo më shumë

 • 8 Shtator

  Kampi veror 2017

  HandiKOS-i organizon kampin veror për PAK për të gjashtëmbëdhjetin vit me radhë » Lexo më shumë

 • 22 Gusht

  MPMS dhe HandiKOS-i, nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për ndërtimin e qendrës së PAK në Mitrovicën jugore

  » Lexo më shumë