Njoftime

 
 • 8 Mars

  PUBLIKOHET RAPORTI “QASJA DHE PËRFSHIRJA E TË RINJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË ARSIMIN E LARTË NË KOSOVË”

  » Lexo më shumë

 • 18 Nëntor

  RAPORT I HULUMTIMIT MBI BARRIERAT ARKITEKTONIKE NË NDËRTESAT PUBLIKE NË QYTETIN E PRISHTINËS

  Në hulumtimin në kuadër të projektit “Prishtina për të gjithë” në korrik të vitit 2016, u krye vlerësimi i qasjes fizike për Persona me Aftësi të Kufizuara (tash e tutje në dokument PAK), në ndërtesat dhe shërbimet publike, si dhe në disa ndërtesa dhe shërbime... » Lexo më shumë

 • 8 Gusht

  KOMUNIKATË PËR MEDIE

  Gjatë punës tonë shumë vjeçare në fushën e aftësisë së kufizuar, njëra prej objektivave ka qenë ngritja e vetëdijes dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Kjo nuk do të ishte e mundur të realizohej nëse nuk do të... » Lexo më shumë

 • 1 Gusht

  HANDIKOS DHURON 7 (SHTATË) KARROCA PËR REZIDENTËT E QENDRËS INTEGRUESE REHABILITUESE E TË SËMURËVE KRONIK-PSIKIATRIK NË SHTIME

  Në vazhdën e bashkëpunimit me institucionet që përkrahin dhe ofrojnë shërbime për personat me aftësi të kufizuara, HANDIKOS dhuroj 7 (shatë) karroca për rezidentët e Qendrës Integruese Rehabilituese e të sëmurëve kronik – psikiatrit në Shtime, në kuadër të Shërbimit... » Lexo më shumë

 • 1 Gusht

  SHËRBIME DITORE DHE NË FAMILJE PËR FËMIJË ME AFTËSI TË KUFIZUARA

  Në kuadër të projektit "Shërbime ditore dhe në familje për fëmijë me aftësi të kufizuara" të mbështetur nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë këtij muaji janë realizuar 166 seanca trajtimi me fëmijë me aftësi të kufizuar, nga to 86 seanca fizio... » Lexo më shumë