Njoftime

 
 • 22 Gusht

  MPMS dhe HandiKOS-i, nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për ndërtimin e qendrës së PAK në Mitrovicën jugore

  » Lexo më shumë

 • 8 Mars

  PUBLIKOHET RAPORTI “QASJA DHE PËRFSHIRJA E TË RINJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË ARSIMIN E LARTË NË KOSOVË”

  » Lexo më shumë

 • 18 Nëntor

  RAPORT I HULUMTIMIT MBI BARRIERAT ARKITEKTONIKE NË NDËRTESAT PUBLIKE NË QYTETIN E PRISHTINËS

  Në hulumtimin në kuadër të projektit “Prishtina për të gjithë” në korrik të vitit 2016, u krye vlerësimi i qasjes fizike për Persona me Aftësi të Kufizuara (tash e tutje në dokument PAK), në ndërtesat dhe shërbimet publike, si dhe në disa ndërtesa dhe shërbime... » Lexo më shumë

 • 8 Gusht

  KOMUNIKATË PËR MEDIE

  Gjatë punës tonë shumë vjeçare në fushën e aftësisë së kufizuar, njëra prej objektivave ka qenë ngritja e vetëdijes dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Kjo nuk do të ishte e mundur të realizohej nëse nuk do të... » Lexo më shumë

 • 1 Gusht

  HANDIKOS DHURON 7 (SHTATË) KARROCA PËR REZIDENTËT E QENDRËS INTEGRUESE REHABILITUESE E TË SËMURËVE KRONIK-PSIKIATRIK NË SHTIME

  Në vazhdën e bashkëpunimit me institucionet që përkrahin dhe ofrojnë shërbime për personat me aftësi të kufizuara, HANDIKOS dhuroj 7 (shatë) karroca për rezidentët e Qendrës Integruese Rehabilituese e të sëmurëve kronik – psikiatrit në Shtime, në kuadër të Shërbimit... » Lexo më shumë