Njoftime

 
 • 29 Korrik

  PRISHTINA PËR TË GJITHË

  Aftësia e kufizuar nuk është ajo e cila e kufizon personin të jetë pjesë aktive e shoqërisë, por është ambienti i papërshtatshëm i cili e pamundëson dhe e kufizon në masë të madhe personin me aftësi të kufizuar në pjesëmarrjen e plotë të tij/saj në shoqëri. Një... » Lexo më shumë

 • 26 Korrik

  MISSION ROOSVELT

  Me 22 dhe 23 Korrik 2016, Teatri ODA në kuadër të festivalit HAPU në bashkëpunim me HandiKos organizuan një program me qëllim të ngritjes së vetëdijes së shoqërisë mbi qasjen e lirë për personat me aftësi të kufizuara me titullin “Mission Roosevelt”. Realizimi i... » Lexo më shumë

 • 21 Korrik

  TRAJNIMI PËR SHËRBIME TË ERGOTERAPISË

  Përfundoi trajnimi tre ditor i mbajtur me datat 19, 20 dhe 21 korrik 2016 në Prishtinë, i mbajtur për stafin e dy Qendrave të Rehabilitimit të Bazuar në Bashkësi të HANDIKOS-it, në Komunën e Gjakovës dhe Ferizajt, për shërbimet të Ergoterapisë, në kuadër të projektit... » Lexo më shumë

 • 20 Korrik

  DORACAK PËR QASJEN DHE TERMINOLOGJINË E DREJTË PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR

  Grupi për Qasje në Zgjedhje (GQZ) është grup punues me shumë hisedarë qëllimi i të cilit është pjesëmarrja e plotë e personave me aftësi të kufizuara në proceset zgjedhore dhe në jetën publike. Ky grup ka përpiluar këtë udhëzues për sensibilizimin e mediave me... » Lexo më shumë

 • 19 Korrik

  PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR TË SHQETËSUAR PËR MUNGESËN E TUALETËVE PUBLIK NË PRISHTINË

  Personat me aftësi të kufizuara përkatësisht ata që përdorin karroca nuk mund ti përdorin edhe ato pak tualete publike që janë në Prishtinë. Si të gjithë qytetarët tjerë, edhe personat me aftësi të kufizuara kanë nevojë për tualete, ndërsa qytetarët pa kufizime mund... » Lexo më shumë