Projektet

 
 • 10 Korrik

  Rekreacioni dhe sporti mundësi për Integrim

  Pjesëmarrës në këtë kamp ishin 21 persona me aftësi të kufizuar, 5 kujdestarë (familjarë). Në këtë kamp janë organizuar aktivitete sportive dhe rekreative. » Lexo më shumë

 • 10 Korrik

  Arsimimi gjithë përfshirës parashkollor

  Ngritja e kapaciteteve të kopshteve për gjithë përfshirje » Lexo më shumë

 • 10 Korrik

  Rehabilitimi fizio dhe psikomotorik i fëmijëve me aftësi të kufizuar

  Mbi 30 fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuar vijojnë rregullisht aktivitetet e domosdoshme në qendrën e rehabilitimit të bazuar në bashkësi në Suharekë » Lexo më shumë

 • 10 Korrik

  Ombrella për të gjithë

  Është formuar ombrella e OJQ-ve të aftësisë së kufizuar në komunën e Prizrenit » Lexo më shumë

 • 10 Korrik

  Heqja/thyerja e barrierave për fëmijët me aftësi të kufizuar

  Rregullimi i tualeteve të përshtatshme » Lexo më shumë