Projektet

 
 • 10 Korrik

  Nga jeta kuantitative në jetë kualitative

  Në përdorimin e kompjuterit janë aftësuar 12 të rinj, është formuar ekipi i shahistëve prej 8 personave si dhe janë formuar dy ekipe në pikado. » Lexo më shumë

 • 10 Korrik

  Aftësimi i PAK për përdorim të kompjuterit

  8 persona me aftësi të kufizuar kanë vijuar kursin e kompjuterëve dhe janë ngritur kapacitetet e tyre në njohuritë themelore për kompjuter » Lexo më shumë

 • 10 Korrik

  Përkrahja e personave me aftësi të kufizuar

  Ofrimi i shërbimeve për personat me aftësi të kufizuar » Lexo më shumë

 • 10 Korrik

  Avokimi për përfshirjen e aftësisë së kufizuar në politikat lokale

  Është themeluar koalicioni i OJQ-ve të aftësisë së kufizuar në Prishtinë OKTAGON i cili do të merr pjesë direkt në hartimin e politikave lokale në komunën e Prishtinës. » Lexo më shumë

 • 10 Korrik

  Ardhmëri për ne

  Gjatë implementimit të këtij projekti është realizuar një takim me përfaqësuesit e OJQ-ve, këshillin e prindërve dhe këshillin e mësimdhënësve, në këtë takim pjesëmarrës ishin 25 persona. » Lexo më shumë