Thirrje për Ofertim

 
27 Nëntor 2019

HANDIKOS rishpallë konkurs për ekspert / kompani lokale që ofron politikë për përfshirjen e fëmijëve në aktivitetet tona dhe përditësim të manualit për burime njerëzore

Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës – HANDIKOS po kërkon një ekspert / kompani lokale që ofron  politikë për përfshirjen e fëmijëve në aktivitetet e HANDIKOS-it dhe përditësim të manualit për burime njerëzore.

Afati i fundit për aplikim është data 4 dhjetor 2019.

Të interesuarit duhet të aplikojnë në mënyrë elektronike, përmes email adresave: durim.gashi@handi-kos.org / handikos@handi-kos.org

Inkurajohen të aplikojnë personat me aftësi të kufizuara, pakicat e tjera etnike ose fetare dhe persona që jetojnë me HIV.

Më poshtë mund t'i gjeni  termat e referencës për këtë pozitë:

OCD_HK_2019.pdf