Thirrje për Ofertim

 
17 Shtator 2018

HANDIKOS shpallë konkurs për Ekspert Lokal

 

Handikos do të zhvillojë një program trajnimi që do të adresojë masat e propozuara nga të gjeturat e vlerësimit të nevojava për parandalimin e dhunës tek fëmijët me aftësi të kufizuara të cilin Handikos e ka realizuar gjatë vitit të parë të pojektit. Programi trajnues ka për qëllim t`u mundësojë fëmijëve me aftësi të kufizuara njohjen e formave të ndryshme të dhunës dhe si të shmangin ose largohen nga situata potencialisht të rrezikshme.

Për këtë qëllim, HandiKos është duke kërkuar një ekspert lokal i cili do të:

Fasilitoj punëtoritë dhe të zhvillojë programin e trajnimit që do t`u mundësoëj fëmijëve me aftësi të kufizuara njohjen e formave të ndryshme të dhunës dhe si të shmangin ose largohen nga situata potencialisht të rrezikshme.

Për më shumë informata klikoni këtu: