Vende te lira pune

 
03 Korrik 2017

Këshilltar Ligjor

HANDIKOS (Shoqata e Paraplegjikëve dhe Pararalizës së Fëmijëve të Kosovës) është themeluar në vitin 1983 me qëllim të arritjes së njohjes së plotë dhe pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuara në shoqëri. HANDIKOS në vazhdimësi lobon dhe avokon në nivel lokal dhe qendror për të drejtat e njeriut të personave me aftësi të kufizuara. Në kuadër të përpjekjeve tona për të përmirësuar kushtet e jetesës dhe për të avancuar realizimin e të drejtave të njeriut të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, HANDIKOS po kërkon të angazhojë një Këshilltar Ligjor.

Për më shume detaje, shih thirrjen e plotë këtu.