Thirrje për Ofertim

 
 • 16 Dhjetor

  HANDIKOS shpallë konkurs për koordinator projekti

  » Lexo më shumë

 • 27 Nëntor

  HANDIKOS rishpallë konkurs për ekspert / kompani lokale që ofron politikë për përfshirjen e fëmijëve në aktivitetet tona dhe përditësim të manualit për burime njerëzore

  » Lexo më shumë

 • 27 Nëntor

  HANDIKOS rishpallë konkurs për ekspert / kompani lokale që ofron politikë për përfshirjen e fëmijëve në aktivitetet tona dhe përditësim të manualit për burime njerëzore

  » Lexo më shumë

 • 31 Tetor

  HANDIKOS shpallë konkurs për ekspert / kompani lokale që ofron një politikë për përfshirjen e fëmijëve në aktivitetet tona

  » Lexo më shumë

 • 31 Tetor

  HANDIKOS kërkon ekspert lokal për lehtësimin e punëtorive me grupin punues të Ligjit për Përfshirje

  » Lexo më shumë