Lajmi i Fundit

 • 28 Shtator

  PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-019 PËR AFTËSIMIN, RIAFTËSIMIN PROFESIONAL DHE PUNËSIMIN E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

  Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale, ka pergaditur ndryshimin dhe plotesimin e ligjit per Aftesimin, Riaftesimin... » Lexo më shumë

 • 23 Shtator

  HANDIKOS ORGANIZOI TRYEZËN “PRISHTINA PËR TË GJITHË” » Lexo më shumë

 • 10 Gusht

  Thirrje e hapur për trajnim të biznesi » Lexo më shumë

të gjitha lajmet

Projektet

 • Sample Image

  Trajnimi i keshilltareve per punesim

  » Lexo më shumë

 • Thirrje e hapur për trajnim të biznesi

  Pas përfundimit me sukses të trajnimit të Personave me aftësi të kufizuara, 15 pjesëmarrës do të ndihmohen me... » Lexo më shumë

të gjitha projektet

Për të mbështetur dhe jetësuar ëndërrën tonë për një shoqëri gjithëpërfshirëse, kontriboni në

 • Xhirollogaria: 1189106631030102
 • Swift Code: MBKORS22