Lajmi i Fundit

 • 30 Mars

  KËSHILLA LIGJORE JAVORE: LEHTËSIRAT DOGANORE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

  Për personat me aftësi të kufizuar, për lehtësimin e lëvizjes dhe kryerjen e aktiviteteve ditore, janë të... » Lexo më shumë

 • 23 Mars

  KËSHILLA LIGJORE JAVORE - AFTËSIMI PROFESIONAL DHE PUNËSIMI I PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR » Lexo më shumë

 • 16 Mars

  KËSHILLA LIGJORE JAVORE: SUBVENCIONET E KOMUNAVE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR TË PËRHERSHME » Lexo më shumë

të gjitha lajmet

Projektet

 • Avancimi i situatës së Përfshirjes së Fëmijëve me Aftësi te Kufizuara ne Edukimin para fillor dhe atë fillor,si dhe ofrimi i shërbimeve Edukuese dhe Rehabilituese që ofrohen në Qendrat e RBB ne "HandiKOS"

  » Lexo më shumë

 • Mbështetje dhe përkujdesje e integruar për persona të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuar në Kosovë: projekt pilot drejt kalimit në shërbime të bazuara në bashkësi

  Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të mbështes decentralizimin e qeverisjes së sektorit social dhe... » Lexo më shumë

të gjitha projektet

Për të mbështetur dhe jetësuar ëndërrën tonë për një shoqëri gjithëpërfshirëse, kontriboni në

 • Xhirollogaria: 1189106631030102
 • Swift Code: MBKORS22