Istorija

Shoqata e paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve të Kosovës” është themeluar në vitin 1983, me iniciativën e Z. Halit Ferizi…

Opširnije

Strategija

Me qëllim të përgatitjes së këtij plani strategjik për 2018-2022, HandiKos ka kaluar kohë kualitative në vendosjen e vizionit strategjik…

Opširnije

Statut

Ky statut do të qeveris shoqatën jofitimrurëse Association of Paraplegic and Children Paralysis Persons of Kosovo, e themeluar në…

Opširnije

Osnivač HANDIKOS

Themeluesi i parë Halit Ferizi u lind me 27.07.1949 në fshatin Pasomë, komuna e Vushtrisë dhe  ndërroi jetë më 05.05.2009 në Prishtinë.

Opširnije
Prošle godine smo pomoću različitih projekata podržali 78 dece i 97 odraslih u regionu Prištine

Preko 16.000

ljudi su članovi širom Kosova.

Otprilike 4000

dece korisnici usluga

Preporučeno 7000

uređaja.

    Donatori