History

Shoqata e paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve të Kosovës” është themeluar në vitin 1983, me iniciativën e Z. Halit Ferizi…

Read more

Strategy

Me qëllim të përgatitjes së këtij plani strategjik për 2018-2022, HandiKos ka kaluar kohë kualitative në vendosjen e vizionit strategjik…

Read more

Statute

Ky statut do të qeveris shoqatën jofitimrurëse Association of Paraplegic and Children Paralysis Persons of Kosovo, e themeluar në…

Read More

Founder HANDIKOS

Themeluesi i parë Halit Ferizi u lind me 27.07.1949 në fshatin Pasomë, komuna e Vushtrisë dhe  ndërroi jetë më 05.05.2009 në Prishtinë.

Read More
Last year, with various projects we supported 78 children and 97 adults in the Pristina region

Over 16.000

members throughout Kosovo

Around 4000

children beneficiaries of services

Over 7000

assistive devices provided

    Supporters