KONTAKTET E HANDIKOS

Kontakti

 • HANDIKOS, Qendra e Resurseve për Personat me Aftësi të Kufizuara Adresa: Veternik, Rr. Nekibe Kelmendi, Prishtinë 10000, Kosovë
 • +383 49 377 655
 • handikos@handi-kos.org

Shënoni të dhënat

  • Drejtoria Qendrore
  • Afrim Maliqi
  • +383 45 499 677
  • afrim.maliqi@handi-kos.org
  • Programi i RBB
  • Durim Gashi
  • +383 49 970 580
  • durim.gashi@handi-kos.org
  • Departamenti Ligjor dhe i Administratës
  • Fisnik Galani
  • +383 49 970 587
  • fisnik.galani@handi-kos.org
  • Departamenti Financiar
  • Shqipdona Hashani
  • +383 49 970 586
  • shqipdona.hashani@handi-kos.org
  • Dep. i Pajisjeve Ndihmëse dhe Logjistikës
  • Ilir Gashi
  • +383 49 377 655
  • ilir.gashi@handi-kos.org
  • Zyra për Komunikim
  • Kaltërina Misini
  • +383 49 970-588
  • kalterina.misini@handi-kos.org
  • HANDIKOS - Prishtinë
  • Faruk Kukaj
  • +383 44 535 445
  • HANDIKOS - Mitrovicë
  • Myrvete Hasani
  • +383 49 849 798
  • HANDIKOS - Podujevë
  • Idriz Hoxha
  • +383 44 319 807
  • HANDIKOS - Suharekë
  • Rexhep Kuçi
  • HANDIKOS - Drenas
  • Behxhet Binaku
  • +383 44 170 860
  • HANDIKOS - Gjakovë
  • Brilanta Ballata
  • +383 44 424 266
  • HANDIKOS - Vushtrri
  • Isak Hyseni
  • +383 44 196 694
  • HANDIKOS - Malishevë
  • Feride Hoxha
  • +383 29 269 243
  • HANDIKOS - Gjilan
  • Fatmir Shurdhani
  • +383 44 191 319
  • HANDIKOS - Kaçanik
  • Elmihane Krasniqi
  • +383 44 235 717
  • HANDIKOS - Pejë
  • Egzon Qorkadiu
  • +383 44 252 237
  • HANDIKOS - Prizren
  • Merita Shala
  • +383 44 584 183
  • HANDIKOS - Ferizaj
  • Xhemile Murseli
  • +383 44 166 399
  • HANDIKOS - Shtime
  • Tafe Fazliu
  • +383 44 326 336
  • HANDIKOS - Lipjan
  • Afrim Mena
  • +383 44 638 269
  • HANDIKOS - Obiliq
  • Eljesah Tërbunja
  • +383 44 266 662
  • HANDIKOS - Viti
  • Emine Drainca
  • +383 44 578 439
  • HANDIKOS - Kamenicë
  • Shejnaze Fazliu
  • +383 49 385 813
  • HANDIKOS - Ranilluk
  • Boban Djuric
  • +383 49 749 514
  • HANDIKOS - Skenderaj
  • Mentor Mehmeti
  • +383 44 148 393
  • HANDIKOS - Istog
  • Lumdita Idrizaj
  • +383 44 252 400