Stafi HandiKos

Afrim Maliqi
Drejtor
Shqipdona Hashani
Menaxhere e Financave
Durim Gashi
Menaxher Projekti
Dukagjin Kelmendi
Menaxher Projekti
Ilir Gashi
Menaxher i Logjistikës
Fisnik Galani
Këshilltar Ligjor
Yllka Bega
Koordinatore Projekti
Kaltërina Misini
Zyrtare për Komunikim
Egzona Rukolli
Zyrtare për Financa
Latife Neziri
Asistente Projekti
Artë Halimi
Zyrtare për Mbrojtjen dhe Qeverisjen e të Drejtave të Fëmijëve
Edin Lahi
Zyrtar për Mbrojtjen dhe Qeverisjen e të Drejtave të Fëmijëve
Arbër Xharra
Zyrtar për Mbrojtjen dhe Qeverisjen e të Drejtave të Fëmijëve
Gresa Behluli
Zyrtare për Mbrojtjen dhe Qeverisjen me të Drejtat e Fëmijëve
Rrustem Gashi
Zyrtar Projekti
Alberita Hylaj
Ofruese e shërbimeve të Mirëqenies Sociale
Gresa Stublla
Ofruese e shërbimeve Fizio-Terapeutike
Arbon Fetahu
Asistent i Logjistikës