Lajmi i Fundit

 • 24 Shtator

  HANDIKOS ripublikon shpalljen për Ekspert/Lehtësues për Trajnim - Monitorim, Vlerësim dhe Mësime të Mësuara

  » Lexo më shumë

 • 24 Shtator

  HANDIKOS ripublikon shpalljen për Ekspert/Lehtësues të Trajnimit për Planifikim Strategjik » Lexo më shumë

 • 24 Shtator

  HANDIKOS ripublikon shpalljen për Ekspert/Lehtësues për Trajnim për Ngritjen e Fondeve » Lexo më shumë

të gjitha lajmet

Halit Ferizi

Themeluesi i parë i Shoqatës

Duke qenë vizionar dhe këmbëngulës në punën e tij, Ferizi ka shndërruar HandiKOS-in » Lexo më shumë

Projektet

 • Ngritja e mirëqenies sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre në Komunën e Prishtinës

  » Lexo më shumë

 • Ngritja e mirëqenies sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjarëve të tyre në Komunën e Prishtinës

  » Lexo më shumë

të gjitha projektet

Për të mbështetur dhe jetësuar ëndërrën tonë për një shoqëri gjithëpërfshirëse, kontriboni në

 • Xhirollogaria: 1189106631030102
 • Swift Code: MBKORS22