Lajmi i Fundit

 • 14 Mars

  Punëtori për Plan Avokues për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara në Kosovë.

  Është duke u realizuar punëtoria tre ditore gjatë së cilës do zhvillohet Plani Avokues për Fëmijët me Aftësi... » Lexo më shumë

 • 14 Mars

  Punëtori për Plan Avokues për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara në Kosovë. » Lexo më shumë

 • 12 Mars

  Raundi i dyte i trajnimeve për disiplinën positive në prindërimin e përditshëm. » Lexo më shumë

të gjitha lajmet

Projektet

 • Sample Image

  Trajnimi i keshilltareve per punesim

  » Lexo më shumë

 • Thirrje e hapur për trajnim biznesi

  Pas përfundimit me sukses të trajnimit të Personave me aftësi të kufizuara, 15 pjesëmarrës do të ndihmohen me... » Lexo më shumë

të gjitha projektet

Për të mbështetur dhe jetësuar ëndërrën tonë për një shoqëri gjithëpërfshirëse, kontriboni në

 • Xhirollogaria: 1189106631030102
 • Swift Code: MBKORS22