HANDIKOS po kërkon një Punëtor/e psiko-social/e

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës – HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën Punëtor/e psiko-social/e,  në kuadër të pro­jek­tit “Ngrit­ja e mirëqe­nies së fëmi­jëve me…

HANDIKOS shpall konkurs për vozitës

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës po kërkon një voz­itës. Kjo poz­itë shpal­let në kuadër të pro­jek­tit “Mbështet­ja e fëmi­jëve dhe të rriturve…

HANDIKOS shpall konkurs për fizio-terapeut/e

HANDIKOS, Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe e Par­al­izës së Fëmi­jëve te Kosovës po kërkon një fizio-ter­apeut/e. Kjo poz­itë shpal­let në kuadër të pro­jek­tit “Mbështet­ja e fëmijëve…