HANDIKOS po kërkon një Zyrtar/e Projekti

Shoqa­ta e Para­plegjikëve dhe Par­al­izës së Fëmi­jëve të Kosovës — HANDIKOS shpall konkurs për poz­itën e zyrtarit/es të Pro­jek­tit të BE-së “Avanci­mi i kapaciteteve për…