HANDIKOS Sample Page Projektet Ruajtja dhe përmirësimi i shëndetit të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre në regjionin e Prishtinës

Emri i projektit:

Ruajtja dhe përmirësimi i shëndetit të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre në regjionin e Prishtinës

Kohëzgjatja:

Qershor – Nëntor 2019

Lokacioni:

Regjioni i Prishtinës

Objektivat:

Të përmirësojë situatë ne fëmijëve me aftësi të kufizuara në vend përmes ofrimit të shërbimeve rehabilituese me cilësi të lartë; të fuqizoj prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara në mbështetje të fëmijëve të tyre drejt përfshirjes sociale; ofrimin e shërbimeve të kujdesit ditor për fëmijë; mbështetja holistike zhvillimit të fëmijëve me bazë në qasjen bio-psiko-sociale.

Donatori:

Ministria e Shëndetësisë

0 Comments

Related post