HANDIKOS Sample Page Projektet Ardhmëri për ne

Qëllimi:

Rritja e bashkëpunimit në mes të organizatave të AK në kuadër të shoqërisë civile dhe avancimi i bashkëpunimit me institucionet komunale vendimmarrëse

Të arriturat: Gjatë implementimit të këtij projekti është realizuar një takim me përfaqësuesit e OJQ-ve, këshillin e prindërve dhe këshillin e mësimdhënësve, në këtë takim pjesëmarrës ishin 25 persona. Po ashtu janë realizuar edhe dy trajnime për lobim avoim dhe planifikim strategjik. Përfitues të drejtpërdrejtë nga ky projekt ishin 120 PAK prej tyre 25 femra. Janë mbajtur tri debate, është mbajtur një debat me gra, një me grupe fokuse dhe një me prindër.

Viti i implementimit: 2007 Malishevë
Donatori: Ballkanactive

0 Comments

Related post