HANDIKOS Sample Page Projektet Arsimimi gjithëpërfshirës parashkollor

Emri i Projektit: 
Arsimimi gjithë përfshirës parashkollor
Qëllimi:
Zhvillon dhe ngrit kapacitetet e kopshteve pilote për implementimin e praktikave gjithëpërfshirëse  në arsimin parashkollor si dhe ngrit kapacitetin e shërbimeve për të gjithë fëmijët e sidomos për fëmijët me aftësi të kufizuar.


Të arriturat:
Ngritja e kapaciteteve të kopshteve për gjithë përfshirje


Viti i implementimit:
2007 Pejë
Donatori:
Save The Children

0 Comments

Related post