Revista “Hëna”

Revista ‘’HËNA’’ është krijuar me qëllim të avokimit për të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë, përmes së cilës promovohen aktivitetet që fëmijët realizojnë në kuadër të HANDIKOS. Revista përditësohet dhe publikohet në çdo tre muaj, për të interesuarit. Shkarko Revisten