Strategjia

dhënë idetë e tyre për planin strategjik duke ushqyer me informata analizën e brendshme dhe të jashtme kontekstuale dhe duke dhënë komente në draftin e strategjisë. Si hap të parë në zhvillimin e këtij plani strategjik HandiKos angazhoi një konsulent për të udhëhequr procesin dhe për të përpiluar këtë plan. Procesi prapa planit mund të përmblidhet nëpërmjet aktiviteteve kryesore në vijim: SHKARKO KETU […]