Ofrimi i shërbimeve cilësore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara në regjionin e Prishtinës

Emri i projektit: Ofrimi i shërbimeve cilësore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara në regjionin e Prishtinës Kohëzgjatja: Mars – Dhjetor 2019 Lokacioni: Regjioni i Prishtinës Objektivat: Të përmirësojë pjesëmarrjen aktive në jetën sociale të personave me aftësi të kufizuara; të përmirësoj mirëqenien sociale të personave me aftësi të kufizuara në vend; të avancoj situatën e personave […]

Nga jeta kuantitative në jetë kualitative

Emri i Projektit: Nga jeta kuantitative në jetë kualitativeQëllimi:Ngritja e kapaciteteve të të rinjve në përdorim të kompjuterit, krijimi i ekipesh së shahistëve si dhe krijimi i ekipesh së femrave në pikado. Të arriturat:Në përdorimin e kompjuterit janë aftësuar 12 të rinj, është formuar ekipi i shahistëve prej 8 personave si dhe janë formuar dy ekipe në pikado. Viti i implementimit:2007 […]