HANDIKOS Sample Page Projektet Përkrahja e personave me aftësi të kufizuar

Emri i Projektit: 
Përkrahja e personave me aftësi të kufizuar

Qëllimi:
Pjesëmarrja e PAK, përmirësimi i gjendjes shëndetësore PAK, avancimi i të drejtave të PAK si dhe përmirësimi i pozitës së PAK në shoqëri. (Financimi i zyrës së Obiliqit)

Të arriturat:
Ofrimi i shërbimeve për personat me aftësi të kufizuar

Viti i implementimit:
2007 Prishtinë

Donatori:
Kuvendi Komunal – Obiliq

0 Comments

Related post