Duke fil­lu­ar prej mua­jit Shta­tor, Hand­iKOS po orga­ni­zon aktivitete kreative, rekreative, dhe sportive me anetare te grup­moshave te ndryshme ne Hand­iKOS Prishtine.

Jeni te ftu­ar te gjithe te mer­rni pjese. Aktivitetet orga­ni­zo­hen cdo te enjte ne oren 10:00–15:30.

Na kon­fir­moni pje­se­mar­rjen ne 038553806.

0 Comments

Postime të ngjashme