Qël­li­mi:
Për­mirësi­mi i për­sh­tat­shmërisë në tualet për nxënës me aftësi të kufizuar në shkol­lën e mesme teknike në Suharekë

Të arrit­u­rat:
Rreg­ul­li­mi i tualeteve të përshtatshme

Viti i imple­men­tim­it:
2008 Suharekë

Dona­tori:
OSCE

0 Comments

Postime të ngjashme