Emri i Pro­jek­tit: 
Qen­dra per Jetese te Pavarur
Qël­li­mi:


Të arrit­u­rat:


Viti i imple­men­tim­it: 
2013 Prisht­inë
Dona­tori: 
Kyn­nys rr

0 Comments

Postime të ngjashme