HANDIKOS Sample Page Projektet Rekreacioni dhe sporti mundësi për Integrim

Emri i Projektit:
Rekreacioni dhe sporti mundësi për Integrim

Qëllimi:
Pjesëmarrja e PAK, të rinjve dhe kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuar në aktivitetet rekreative-sportive në kampin veror.

Të arriturat:
Pjesëmarrës në këtë kamp ishin 21 persona me aftësi të kufizuar, 5 kujdestarë (familjarë).  Në këtë kamp janë organizuar aktivitete sportive dhe rekreative.

Viti i implementimit:
2007 Skenderaj

Donatori:
MKRSJ

0 Comments

Related post